hersenen

synoniem

Latijn: cerebrum, Grieks: encephalon, Engels: Brain

definitie

Het brein is het belangrijkste orgaan van de gewervelde dieren en vormt het superieure commandocentrum van het centrale zenuwstelsel en regelt alle bewuste en onbewuste functies en processen. Het brein is tegelijkertijd het meest ontwikkelde orgaan van de gewervelde dieren, omdat het in staat is om complexe informatie-inhoud te verwerken, om een ​​fysieke reactie op deze inhoud (gedrag) te evalueren en te coördineren door zijn veelvoud van genetwerkte neuronen (19-23 miljard bij mensen).

Niet in de laatste plaats kunnen de hersenen ervaringen en herinneringen opslaan en oproepen. De eenvoudigste processen van het centrale zenuwstelsel zijn onderling verbonden in zogenaamde reflextrajecten. Deze hebben het voordeel dat ze informatie relatief snel kunnen verwerken en niet via de hersenschors hoeven te worden waargenomen. Deze omvatten bijvoorbeeld de regulering van de hartslag, ademhaling, pupilreactie en natuurlijk de knieschijfreflex, die verplicht is bij het reflexonderzoek. Deze reflexen vormen de basis van aangeboren afweerreacties en stellen het organisme in staat zich snel aan te passen aan zijn omgeving. In het geval van overmatig licht worden de pupillen bijvoorbeeld versmald om de lichtinval op het netvlies te verminderen.

Last but not least zijn de vaardigheden om te leren en geleerde inhoud toe te passen, te evalueren en toe te passen, zeker enkele van de belangrijkste cognitieve functies van de hersenen. Vanuit biologisch oogpunt veranderen de hersenen constant en vormen ze voortdurend nieuwe verbindingen tussen zenuwcellen, zodat we, grof gezegd, aan het einde van de dag een "ander" brein hebben dan waarmee we wakker werden. Dat wil zeggen, bij elke nieuwe verbinding tussen de twee onze zenuwcellen, waardoor een potentieel nieuw informatiepad wordt gecreëerd waardoor nieuwe en oude inhoud kan worden verwerkt. Dit vermogen om informatie op te nemen, te gebruiken en toe te passen, maakt van het menselijk brein het meest complexe orgaan dat we kennen. Het spectrum van functies van de hersenen varieert dus van vereenvoudigde reflexprogramma's (die elk lager dier bezit) en aangeboren gedrag tot geavanceerde cognitieve processen zoals denken en leren.

Figuur hersenen

Illustratieoverzicht van de hersenen

Cerebrum (1e-6e) = einde hersenen -
Telencephalon (Cerembrum)

 1. Frontale kwab - Lobus frontalis
 2. Pariëtale lobben - Lobus parietalis
 3. Achterhoofdskwab -
  Lobus occipitalis
 4. Temporale lobben -
  Temporale kwab
 5. Straal - Corpus callosum
 6. Laterale Hersenkamer -
  Ventrikel lateralis
 7. Midbrain - Mesencephalon
  Zwischenhirn (8e en 9e) -
  diencephalon
 8. Hypofyse - Hypofyse
 9. Derde hersenkamer -
  Ventrikel tertius
 10. Bridge - Pons
 11. Cerebellum - Cerebellum
 12. Aquatic Head of the Midbrain -
  Aqueductus mesencephali
 13. Vierde hersenkamer - Ventriculus quartus
 14. Cerebellair halfrond - Hemispherium cerebelli
 15. Uitgebreide markering -
  Myelencephalon (medulla oblongata)
 16. Grote stortbak -
  Cisterna cerebellomedullaris posterior
 17. Centraal kanaal (ruggenmerg) -
  Canalis centralis
 18. Ruggenmerg - medulla spinalis
 19. Buitenste cerebrale waterruimte -
  Spatium subarachnoideum
  (Leptomeningeum)
 20. Oogzenuw - oogzenuw
  Voorhersenen ( prosencephalon )
  = Cerebrum + Zwischenhirn
  (1e-6e + 8e-9e)
  Hindbrain ( metencephalon )
  = Brug + cerebellum (10e + 11e)
  Rhomboid Brain (Rhombencephalon )
  = Brug + cerebellum + verlengde medulla
  (10. + 11. + 15)
  Hersenstam (Truncus encephali )
  = Midbrain + Bridge + Extended Mark
  (7e + 10e + 15e)

anatomie

Het menselijk brein kan worden verdeeld in twee hemisferen, zogenaamde hemisferen. Het weegt tussen 1245 en 1372 gram (bij mensen) en bestaat uit bijna 23 miljard zenuwcellen en intercellulair weefsel. De hersenen worden bedekt door de hersenschedel (zogenaamde neurocranium) en verschillen van de zogenaamde gezichtsschedel (viscerocranium). De hersenen drijven in het hersenvocht, ook wel hersenvocht genoemd, dat wordt gevormd door de plexus choroidei. Het dient als een voedend medium en als een bescherming tegen hersenbewegingen in de schedel. De hersenen worden ook omringd door de hersenvliezen, de hersenvliezen, die ook een beschermende en voedingsfunctie hebben. Op het oppervlak van de hersenen zijn de zogenaamde Gyry en Sulci (spoelen en valleien) te herkennen. Deze vergroten het oppervlak van de hersenen zodat verschillende zenuwcellen in dezelfde ruimte passen, namelijk de schedel. Als gevolg hiervan kunnen de prestaties van de hersenen worden verbeterd zonder dat de schedel in grote mate hoeft te groeien. De hersenen kunnen oppervlakkig worden verdeeld in verschillende lobben, waarvan sommige neuroanatomische evenals functionele grenzen vormen. Deze omvatten de frontale kwab, de pariëtale kwab, de occipitale kwab en de temporale kwab. In deze lobgebieden bevinden zich belangrijke functionele centra van het centrale zenuwstelsel zoals het spraak- en sensorische centrum (pariëtale lob), het auditieve centrum en de zetel van de urethra of oer-sensaties (temporale lobben) en het visuele centrum dat zich in Occipitallappen bevindt. In de frontale kwab bevinden zich motorcentra, hogere cognitieve centra (denken, beslissen), de zetel van gedrag en het aandrijvingsgevoel ("creatie van een idee"). De complexe samenwerking van deze centra met elkaar en het vermogen om als individu te denken en te plannen, onderscheidt mensen van andere gewervelde dieren. Natuurlijk worden deze speciale vaardigheden ook weerspiegeld in de ruwe anatomie van de hersenen van verschillende gewervelde dieren. De hersenen verschillen in grootte en vorm en zijn in veel gevallen aangepast aan specifieke taken. Het reukcentrum en het gehoorcentrum zijn bijvoorbeeld bijzonder uitgesproken bij de hond en zijn vele malen gevoeliger dan de menselijke zintuigen. Elke soort, hoe geavanceerd deze ook is, moet overleven door speciale natuurlijke vaardigheden. Deze kunnen ook fysiek zijn. De verdere ontwikkeling van de zintuigen, die uiteindelijk communicatie met de omgeving mogelijk maken, is echter een belangrijk proces en uiteindelijk een onderdeel van de natuurlijke evolutie.

structuur

De hersenen zijn verdeeld in verschillende hersensecties:

 • Einde hersenen = telencephalon
 • Zwischenhirn = Diencephalon
 • Hersenstam = Truncus encephali

De hersenstam omvat:

 • Middenhersenen = mesencephalon
 • Nachhirn = metencephalon van brug (pons) en cerebellum
 • Uitgebreid merg = medulla oblongata


De hersenen van de hersenen en de hersenen vormen samen de voorhersenen (prosencephalon), de voormalige bestaande uit de hersenschors, de basale ganglia en het limbisch systeem. De laatste omvat de structuren thalamus, epi-, sub- en hypothalamus evenals metathalamus.
De hersenstam van de Gehrins is onderverdeeld in middenhersenen, Nachhirn en uitgebreide Mark. De middenhersenen bestaan ​​uit de vierbultplaat (Tectum), de middenhersenkap (Tegmentum) en de cerebrale dijen (Crura cerebri).
Het cerebellum omvat het cerebellum en de brug (pons). Als alternatief kunnen de brug, het cerebellum en de uitgebreide medulla ook worden samengevat als rhombisch cerebellum.
Wanneer de hersenen intact zijn, zijn het cerebellum, het cerebellum op de rug en de achterhersenen onderaan zichtbaar van buitenaf. Een opvallende, middengroef verdeelt de eindhersenen in lengterichting in twee gelijke delen, de hersenhelften. In termen van locatie kunnen eind- en tussenliggende hersenen worden gevonden in de voorste en middelste schedel fossa, de hersenstam - vooral het cerebellum - in de achterste fossa. De medulla oblongata als een structuur van de hersenen loopt naadloos door in het ruggenmerg.
Binnenin omsluiten de hersenen ruimtes die zijn gevuld met hersenvocht (CSF) en vormen een coherent ventriculair systeem. Hun taak is om de hersenen te beschermen tegen schokken.

Bloedtoevoer naar de hersenen

De bloedtoevoer naar de hersenen kan worden verdeeld in de voorste en achterste circulatie.
De voorste circulatie van de hersenen wordt gevoed door de rechter en linker halsslagader (Arteria carotis communis). Hieruit vertakt de interne halsslagader (interne halsslagader), die op zijn beurt twee vaten uitzendt die naar de hersenen trekken: Arterria cerebri anterior (voorste hersenslagader) en Arteria cerebri media (middelste hersenslagader). Deze wordt geleverd door het laterale gedeelte (Arteria cerebri anterior) of het middelste gedeelte (Arteria cerebri posterior) van de hersenhelften. Al deze bloedvaten die de hersenen voeden, bestaan ​​in tweevoud omdat ze zich aan de linker- en rechterkant van het lichaam bevinden.
De posterieure circulatie van de hersenen wordt gevormd door de twee wervelslagaders (wervelslagader), die zich verenigen met de ongepaarde basilar-arterie (basilar-arterie). In de loop naar de hersenen levert het verschillende takken om de hersenstam te voeden en eindigt uiteindelijk als een posterieure hersenslagader (posterieure hersenslagader), die bloed levert aan de posterieure delen van de hersenen en gedeeltelijk aan de diencephalon. Deze vaten van de hersenen worden ook gedupliceerd, met uitzondering van de basilar-slagader, die slechts één keer bestaat.
Tussen de drie hersenslagaders is er een coherent vaatstelsel, de Circulus arteriosus cerebri Willisii ( "arteriële cerebrale circulatie Willisi" ) door de vorming van kleinere verbindingsvaten (collaterals). Een dergelijk systeem wordt anastomosesysteem (anastomose = reticulaire vatverbinding) genoemd vanwege de verbindingen met elkaar.

grote hersenen

De hersenschors (ontwikkelingsgeschiedenis) is het nieuwste deel van de hersenen.
Hier zijn complexe processen zoals:

 • taal
 • motorische processen
 • gedifferentieerde sensoren (tastgevoel, drukgevoel, pijn ...)
  en
 • sensaties

verwerkt, vergeleken met andere informatie en op deze sensaties gereageerd met een gerichte reactie (motorcentra). Andere functies zoals geheugen, denken, leren, zelfs gevoelens maken allemaal deel uit van de cerebrale uitvoering.
De diepere delen van het cerebrum, de zogenaamde cerebrumkernen, zijn belangrijke schakelpunten voor motorische en sensorische stimuli, in zekere zin "volgen" ze de informatie uit de periferie en de andere hersencentra en sturen ze naar de hersenschors.

Zie voor meer informatie: Cerebrum

diencephalon

Figuur meninges

De diencephalon is verantwoordelijk voor de hormonale regulatie van het lichaam, voor belangrijke autonome processen (onbewuste functies) en is ook de schakelaar voor prikkels vanuit de omgeving, die door de hersenschors het bewustzijn in worden geroepen ( "deur naar het bewustzijn" ). Hormonen reguleren verschillende processen in het lichaam, zoals metabolisme, groei en reproductie. Het belangrijkste hormoonregulerende systeem is de hypothalamus-hypofyse (hypofyse) as. Deze as zorgt ervoor dat belangrijke groei- en reproductieve impulsen het lichaam bereiken en daar effect hebben. Belangrijke vertegenwoordigers hier zijn het schildklierhormoon, het groeihormoon en de geslachtshormonen. Bovendien reguleert de diencephalon ons bioritme, onze eet- en drinkgewoonten (honger en dorst) en onze seksualiteit.

middenhersenen

De middenhersenen vertegenwoordigen de plaats van de hersenen waar belangrijke centrale zenuwreflexen worden geactiveerd en omgeschakeld. Er zijn ook belangrijke centra die motorprogramma's moduleren en coördineren met behulp van boodschappersubstanties (neurotransmitters). Dopamine speelt hier een belangrijke rol. Bij sommige mensen is de productie van dopamine verstoord en het gaat om fouten in de grove motoriek (ziekte van Parkinson). Verder, in de middenhersenen en vervolgens in het verlengde ruggenmerg, de regulerende centra voor autonome processen zoals ademhaling, het cardiovasculaire systeem en de bloeddrukcontrole. De middenhersenen ontvangen ook motorische informatie van de periferie om deze te matchen met de motorprogramma's die in de hersenen zijn ontwikkeld om consistente bewegingen met het cerebellum te creëren.

cerebellum

Het cerebellum vormt een speciaal exemplaar van de hersenen en houdt zich voornamelijk bezig met de modulatie, regulering en coördinatie van motorische impulsen en stimuli van het lichaam. Het cerebellum heeft de taak om, samen met het evenwichtsorgaan, het evenwicht te handhaven en de spierspanning te coördineren. Zoals in het geval van de computer, wordt informatie uit verschillende delen van de hersenen in het cerebellum geïntroduceerd, verwerkt en opnieuw berekend. Zo kan een gerichte motorische actie optreden. Niet in de laatste plaats wordt het cerebellum zijn eigen motor "geheugen" toegewezen, waar bepaalde vaak gebruikte motorprogramma's worden opgeslagen.

Medulla oblongata

Het verlengde ruggenmerg (medulla oblongata) vormt de voortzetting van de middenhersenen en bevat ook belangrijke delen van reflexwegen in het centraal zenuwstelsel. In het verlengde ruggenmerg zit ook het grootste deel van de zogenaamde hersenzenuwkernen. Hersenzenuwen zijn perifere zenuwen die rechtstreeks uit de hersenen ontstaan ​​en een verscheidenheid aan verschillende taken uitvoeren. De kernen van de hersenzenuwen bestaan ​​uit een ophoping van zenuwcellen die gespecialiseerd zijn in de specifieke taak van de zenuw, en deze bevinden zich voornamelijk in het verlengde ruggenmerg. Verhoudingen van de autonome ademhalings- en bloedsomloopcentra bevinden zich ook in het verlengde ruggenmerg, dus vaak voorkomende verwondingen zijn vaak onverenigbaar met het leven.

Zie voor meer informatie: medulla oblongata

overzicht

Kortom, de hersenen zijn de belangrijkste ouder van ons organisme. Het reguleert en voert een groot aantal processen uit die interactie met de omgeving mogelijk maken. De hersenen nemen ook de controle over belangrijke lichaamsprocessen die de groei en ontwikkeling van het organisme beïnvloeden. Last but not least, het brein is de zetel van persoonlijkheid, gevoelens en gedachten, en vormt zo een van de grootste geheimen van de wetenschap.


Labels: 
 • anesthesie online 
 • inwendig medicijn 
 • drug 
 • adverteren op internet is het informatiemedium van de toekomst - en voor veel patiënten al de 
 • chirurgie online 
 • Verkiezen

  Voorkeuren Categorieën

  Uitzicht

  Top